Chodský pes je české národné plemeno, a pochopiteľne je tam aj najviac jedoncov tohto plemena a chovateľských staníc.
Popularita plemena však neustále rastie a v súčasnej dobe existujú kluby chovateľov vo viacerých krajinách.

Niektorí chovatelia však nie sú členmi organizácií v rámci FCI a z pohľadu chovu plemena tak chovajú "bezpapierakov" a aj nimi vydávané doklady o pôvode psov sú len prehľadom predkov a nie regulérnym rodokmeňom. Chov psov bez preukazu o pôvode (resp. s dokladom inými ako FCI) je dôvodom na vylúčenie z klubu a zrušenie chovateľskej stanice v zozname FCI.

Kluby a zoskupenia majiteľov chodských psov v jednotlivých krajinách a oblastiach:
Česko
- Klub přátel chodského psa (materský klub plemena, vedenie databázy chodských psov)
člen FCI prostredníctvom strešnej organizácie ČMKU a ČKS
- FB
Dánsko
- chovatelia, bez klubu
Fínsko
- FB
Francúzsko
- Berger de Bohéme Club de France (na stránke klubu nie je zmienka o FCI)
Holandsko
- Boheemse herden Nederland - FB
- Vereniging Chodsky pes Nederland - FB (na stránke klubu nie je zmienka o FCI)
Nemecko
- 1. Chodský Pes Club Deutschland - klub vznikol v roku 2013, nie je členom FCI (ktorú v Nemecku zastupuje VDH - Verband für das Deutsche Hundewesen), ale je začlenený do DRC - Deutscher Rassenhunde Club, rodokmene vydané touto organizáciou nie sú v FCI akceptované
Nórsko
- Norsk Chodský pes klubb (na stránke klubu nie je zmienka o FCI)
Poľsko
- FB
Slovensko
- Klub chovateľov málopočetných plemien psov (vzhľadom na malý počet psov klub od roku 1998 zahŕňa aj chodské psy)
- [vznik samostatného klubu v príprave] - FB - klub bude po vzniku začlenený do štruktúry organizácií FCI na Slovensku
Švajčiarsko
- Schweizerischer Club für Chodenländerhunde
Švédsko
- Svenska Chodský pes klubben
Kluby mimo národnej úrovne
- Nordiska Chodský pes klubben - FB (klub spájajúci majiteľov chodských psov v Nórsku, Švédsku a Dánsku; na stránke klubu nie je zmienka o FCI)

Na tejto mape je zobrazené, kde všade v Čechách a na Slovensku žijú choďáci a ich ľudia...
webdesign Crest-IT